EFT praktijk Amsterdam

Deze webpagina is gemaakt voor de komende Landelijke Open EFT Dag, op 10 maart 2018. Een dag die jaarlijks door de Stichting EFT wordt georganiseerd om het grote publiek meer bekend te maken met EFT, en inzicht te geven in wat EFT vermag.

U bent die dag om 13.30 uur van harte welkom voor een introductie workshop van een uur door EFT behandelaar Monique Verhoeven, op het adres Hoogte Kadijk 155 te Amsterdam, (niet ver van het Centraal Station) en/of eventueel later in de middag voor een individuele sessie / behandeling van een half uur. Meer informatie over aanmelding en voorwaarden voor deelname vindt u onderaan deze pagina.

Wat doet EFT?

Met EFT behandel je gezondheidsklachten, en, meer algemeen, het je niet-welbevinden. De techniek is bij heel veel klachten toepasbaar, en laat verrassend goede resultaten zien. Je kunt een EFT behandelaar vragen je te behandelen, maar je kunt ook zelf de technieken leren en EFT op jezelf toepassen. Denk niet alleen aan fysieke klachten maar ook aan slaapproblemen, depressieve klachten, fobieën, driftbuien, lusteloosheid, burn out, overgevoeligheid e.d.. Ook trauma’s kunnen met EFT behandeld worden. Tijdens de behandeling krijg je inzicht in het ontstaan en samenhang van de problemen en neemt de lading af. Soms gaat dat heel snel, soms zijn er meerdere sessies nodig.

EFT staat voor Emotional Freedom Techniques, ook wel ‘Tapping’ genoemd, en moet niet verward worden met Emotion Focused Therapie, een therapievorm van psychologen. Het is geheel toevallig dat beide behandelvormen in dezelfde periode – in de jaren 90 van de vorige eeuw – tot ontwikkeling zijn gekomen.

De E van Emotie, het gevoel, staat bij EFT centraal. Het (negatieve) gevoel, lichamelijk én mentaal, wijst je de weg naar herstel van je klachten. De F van Freedom staat voor bevrijding van belemmerende blokkades en patronen in ons energie systeem. De T staat voor de toe te passen technieken.

In de loop der eeuwen is de mens vervreemd geraakt van zijn lichaam. We voelen niet meer – of pas wanneer het eigenlijk al te laat is – dat er iets loos is. Terwijl dat gevoel in ons lichaam nu juist de belangrijkste bron is van informatie hoe het met ons gesteld is. De weg terug vinden naar dat gevoel is een belangrijke pijler in het EFT proces. Een tweede belangrijke pijler is het onderbewuste. Door middel van het EFT proces maak je verbinding met wat er in je onderbewuste aan onverwerkte spanningen ligt opgeslagen. Door die stress tot ontspanning te brengen komt de weg vrij voor het zelfherstellend vermogen van het lichaam.

Het is niet eng! EFT is een milde, veilige, niet belastende methodiek. Er kunnen soms wel wat fysieke reacties optreden, zoals vermoeidheid, lichte hoofdpijn, trillingen, tintelingen. Maar die zijn van voorbijgaande aard, en, wanneer ze hinderlijk zijn, kan ook daar weer EFT behandeling op plaats vinden.

EFT is in korte tijd over de hele wereld tot ontwikkeling gekomen. Zoekt u in Google, dan vindt u in alle werelddelen behandelaren, van Boston tot Vancouver, van Brazilië tot Caïro, van Londen tot Kaapstad, van Melbourne tot Stockholm. Van ontwikkelaar Pat Carrington in de V.S. is een mooie geschiedschrijving van de ontwikkeling te vinden op haar webpagina: https://patcarrington.com/. Het is de Amerikaan Gary Craig geweest die, voortbordurend op het pionierswerk van de Amerikaanse psycholoog Roger Callahan, begin jaren negentig de basis heeft gelegd voor zijn in Europa breed gedragen Golden Standard Protocol.

Voor deelname aan de workshop of een korte sessie geldt een speciaal Open Dag Tarief van €15,00. De opbrengst van deze dag gaat naar een project in de Filipijnen van de Respect Education Foundation. Meer over de activiteiten van deze stichting kunt u lezen op www.respecteducation.me.

Aanmelden kan door een mail te sturen aan Monique Verhoeven, info@eftpraktijkamsterdam.nl, onder vermelding van uw volledige naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer. U ontvangt dan een bevestiging, met nog wat praktische informatie over de locatie, tijdstippen en het aantal deelnemers e.d.. Wanneer u vooraf nog vragen heeft dan kunt u mij bellen op 06 – 481 19 674.
Ik kijk uit naar uw komst!